IkBenHetBeu

Op naar een ander Nederland…

Zorggraaiers

Graaiers zijn vaak werkzaam in publieke en semipublieke functies. Een belangrijke overeenkomst tussen graaiers is dat ze allemaal in loondienst zijn en het grootste risico dat ze lopen is dat ze hun baan kwijt raken.

In de zorg gaat veel geld naar mensen die geen zorg leveren. Door alle regeltjes in ons land is het noodzakelijk dat er ook veel mensen op kantoor werken om aan allerlei verplichtingen te kunnen voldoen. Uiteraard gaat dit niet alleen om zinloos werk. Wat in ieder geval wel zinloos is, is dat er ook bestuurders rondlopen die jaarlijks tonnen mee naar huis nemen. Past dat in een tijd waarin de mensen op de werkvloer bij bosjes ontslagen worden, het met steeds minder uren en voorzieningen moeten doen, dat er aan de andere kant mensen zijn die min of meer risicoloos ‘ondernemen’ en daarvoor exorbitant hoge salarissen ontvangen?

Jaarlijks wordt door FNV Zorg en Welzijn een ranglijst opgesteld, de zogenaamde Actiz 50, met hierin de vijftig meest verdienende zorgbestuurders. De zorg is zo goed als kapotbezuinigd, echter gelden deze bezuinigingen niet voor de directies. Uit het onderzoek van FNV Zorg en Welzijn is gebleken dat er in 2014 maar liefst 152 zorgbestuurders zijn die meer verdiend hebben dan de minister-president, dit betreft salarissen inclusief eventuele vertrekpremies. De top vijf ziet er als volgt uit:

wanderblaauw
Wander Blaauw
Zorgpartners Friesland
Verdiensten: €392.828
 

 

Wander Blaauw, de lijstaanvoerder, vindt het terecht dat hij zo’n hoog inkomen kreeg. De raad van toezicht heeft hem meermaals verzocht om een deel van zijn salaris in te leveren. Echter volgens Wander zou het vrijwillig inleveren van een deel van zijn inkomen afgezet tegen de omzet van het ‘bedrijf’ dat hij geleid heeft, een loos gebaar zijn geweest. Bovendien liet Wander weten: Ik heb ook een hypotheek…
Wander is in 2015 gestopt als baasje bij Zorgpartners Friesland. Van de gemeente Leeuwarden ontving hij bij zijn afscheid de Penning van Verdienste van de gemeente Leeuwarden. Hij mag na zijn afscheid nog drie jaar genieten van zijn laatst verdiende salaris, zonder hier iets tegenover te hoven stellen. 

maartendeblooisMaarten de Bloois
Stichting Hanzeheerd
Verdiensten: €366.847
   Maarten de Bloois was baasje bij Stichting Hanzeheerd, toen hij hier vertrok kreeg hij €300.000 mee als vertrekpremie. Op een jaarbegroting van ruim tien miljoen euro, toch een aardige slok op een borrel.
De man die in 2013 een koninklijke onderscheiding ontving bij zijn afscheid van de Landelijke Participatieraad Philadelphia Zorg en hier geroemd werd om zijn belangeloze inzet, heeft er geen moeite mee gehad om zijn vertrekpremie te incasseren.
Hij is nu gepensioneerd bestuurder en is beschikbaar voor adviesfuncties in de zorg- en dienstverlening.
 petragroenewegPetra Groeneweg
Stichting ZorgBreed
Verdiensten: €317.069
  Over Petra Groeneweg is niet heel veel informatie op internet terug te vinden. Zoek je echter op Petra Rip, dan vind je meer terug. Op haar linkedIn profiel is terug te lezen dat ze voor zichzelf is begonnen en een eigen website is in de maak. Op Twitter is ze ook terug te vinden. Petra biedt zich aan als mediator en als interim manager. Hier en daar en daar en daar laat ze weten dat ze beschikbaar is.
Door middel van vakanties en uitstapjes komt ze tot rust. Zo heeft ze vorige week een best koud Venetië bezocht, jongstleden augustus was ze in Landhaus Greiderer en eerder die zomer is ze ook in Zwitserland geweest. Ach ja, als je de tijd en het geld hebt…
lidyharteminkLidy Hartemink
Zorgcombinatie Noorderboog
Verdiensten: €313.417
   Van januari 2011 tot januari 2015 was Hartemink voorzitter van de raad van bestuur van Zorgcombinatie Noorderboog. Over het jaar 2014 heeft ze €313.417 binnengesleept. Ze kreeg een ontslagvergoeding mee van €75.000. Dit alles ondanks het feit dat de organisatie een verlies leed van 1,3 miljoen euro. Vanaf juni 2015 is zij voorzitter van de raad van bestuur van de Zorggroep Almere. Hier staat ze voor de taak om de organisatie compacter te maken. Zou dit voor iemand die al sinds eind jaren 80 deel uitmaakt van de managementcultuur die er voor gezorgd heeft dat de zorg bestaat uit logge, bureaucratische organisaties, de op het lijf geschreven taak zijn? Quote: “Ik geloof in het zelforganiserend vermogen van cliënten en ook in het zelforganiserend vermogen van medewerkers…”. Dat komt dus wel goed!
 eelcodamenEelco Damen
Cordaan
Verdiensten: €298.621
 

 Baasje van thuiszorgorganisatie Cordaan, Eelco Daamen, staat op de vijfde plek van de Actiz 50, maar als het gaat om de salarissen uit de thuiszorg, dan voert hij de ranglijst aan!
Leuk om te weten is dat in 2009 de toenmalige staatssecretaris Jet Bussemaker aangaf dat een jaarsalaris van meer dan twee ton voor bestuurders als Eelco Damen niet zou getuigen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zijn salaris over 2008 bedroeg 275.000 en hij ontving toen ook een bonus van €50.000 omdat hij een fusie met Amsterdam Thuiszorg zo goed afgerond had, wordt iemand in een dergelijke functie daar sowieso niet voor betaald met zijn reguliere salaris?  Bussemaker gaf aan dat het maximumsalaris rond de twee ton zou komen te liggen. Cordaan gaf in een reactie indertijd aan dat het salaris ‘neerwaarts bijgesteld’ zou worden. Ergens is er in de tussentijd iets niet helemaal goed gegaan…

Vind ik leuk(1)Vind ik niet leuk(0)
Share

admin • 10 februari 2016


Previous Post

Geef een reactie