IkBenHetBeu

Op naar een ander Nederland…

Graaiende bankiers

Graaiers zijn vaak werkzaam in publieke en semipublieke functies. Een belangrijke overeenkomst tussen graaiers is dat ze allemaal in loondienst zijn en het grootste risico dat ze lopen is dat ze hun baan kwijt raken. Als het ergens goed toeven was (en is) om te graaien, dan is het in de top van het bankwezen. 

rijkmangRijkman Groenink ontving bij zijn vertrek bij ABN AMRO een vertrekpremie van 4,3 miljoen euro en daar bovenop 26 miljoen euro aan reeds toegekende aandelen. Groenink vertrok in 2007 na het opsplitsen en verkopen van ABN-AMRO aan een drietal banken. Er wordt van Groenink gezegd dat hij geen graaier is omdat hij de bank nooit heeft willen verkopen, om aldus zijn aandelen te moeten verzilveren. De druk van de aandeelhouders zou de doorslag gegeven hebben. Toen de bank verkocht en opgesplitst werd, heeft hij zijn aandelen, die hij in het verleden verkregen had, verzilverd, net als andere aandeelhouders dat gedaan hebben. Is hij dus geen graaier? Als je je als loonslaaf laat volstoppen met aandelen en opties dan ben je je toch echt bewust van de waarde hiervan en weet je ook dat er een moment komt dat je kunt cashen. Een echte graaier dus!

sjoerdvkSNS Reaal heeft onder leiding van Sjoerd van Keulen, eerder werkzaam als bestuurder van Fortis en MeesPierson, veel grote overnames gedaan. De verzekeringstak werd vergroot door overnames ter waarde van meer dan drie miljard euro. In 2006 vond de overname plaats van Bouwfonds Property Finance voor zo’n 800 miljoen euro, waarvan de aandelen indertijd in bezit waren van ABN-AMRO. De waarde van de vastgoedportefeuille van Bouwfonds Property Finance was 8,8 miljard euro. Deze laatste overname is SNS Reaal fataal geworden. De Bouwfonds organisatie stond bekend om het gemak en de snelheid waarmee enorme leningen verstrekt werden om risicovolle projecten te financieren. Tevens had ABN AMRO, alvorens de tak af te stoten, haar bad loans hierin ondergebracht. Door de financiële crisis in 2008 kwamen de eerste grote problemen aan het licht. Een faillissement kon alleen nog maar voorkomen worden door een nationalisatie van SNS Reaal voor een bedrag van 3,7 miljard euro.

Van Keulen heeft de jaren dat hij topman bij SNS Reaal was vele miljoenen ontvangen, maar of Van Keulen een rasechte graaier is, daar zijn de meningen over verdeeld. Een groot deel van zijn bonussen bestond uit aandelenpakketten van zijn werkgever, de waarde hiervan is zoals bekend verdampt. Wat wel glashelder is, is dat hij door zijn roekeloze manier van besturen de verantwoordelijke man is voor de neergang van SNS Reaal en de enorme verliezen die daardoor ontstaan zijn. Van Keulen kon risicoloos rücksichtslos SNS naar de ondergang besturen, persoonlijk liep hij zo goed als geen risico, die werden uiteindelijk door de belastingbetaler overgenomen!

buckgBuck Groenhof, een midden vijftiger, een echte bankier met een achtergrond van 30 jaar bij banken als ABN, ING, Credit Lyonnais en SNS Reaal.

In 2009 is hij als externe adviseur aan het werk voor SNS Reaal. Door hem ingehuurde krachten dragen een deel van hun tarief aan Buck af. Het begon een beetje op een piramidespel te lijken toen een door hem ingehuurde manager ook weer een aantal krachten inhuurde. De ingehuurde manager kreeg fees van de door hem ingehuurde mensen en van deze fees stond hij zelf weer een percentage aan Buck af. Inkomsten voor Buck hieruit bedroeg zo’n één miljoen euro! Hiervoor wordt hij momenteel door het openbaar ministerie vervolgd met verdenkingen van valsheid in geschrifte, witwassen, oplichting en omkoping. Als dank voor bewezen diensten heeft Buck in 2012 ook nog een afkoopsom van €750.000 meegekregen toen hij SNS Reaal verliet. De bank heeft een civiele procedure tegen hem aangespannen om de afkoopsom terug te kunnen vorderen, om de schade die hij de bank berokkend zou hebben te kunnen verhalen en om de onderzoekskosten naar de doorbetalingen van de fees terug te kunnen vorderen.

Niet alleen Groenhof, één van de twee hoofdverdachten, wordt vervolgd door het OM, maar ook negen andere oud-managers van SNS Reaal, veelal ingehuurde krachten. De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak vindt naar verwachting in de eerste helft van 2016 plaats.

Vind ik leuk(2)Vind ik niet leuk(0)
Share

admin • 26 januari 2016


Previous Post

Next Post

Geef een reactie